25 sentýabr 2022 / 1444 صفر 29

Astrologiýa we garaskop. Begmuhammet Allanazar.

29 ýanwar 2019 / 24 Görülen

Astrologiýa we garaskop.
Begmuhammet Allanazar.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.