Zyna ýakynlaşmaň. Ustad Taha Ahun (hafizehullah)

06 aprel 2019 / 10 Görülen

Zyna ýakynlaşmaň. Ustad Taha Ahun (hafizehullah)

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.