06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Şirki tanamak we ondan ägä bolmak. Begmuhammet Allanazar.

18 aprel 2019 / 28 Görülen

Şirki tanamak we ondan ägä bolmak.
Begmuhammet Allanazar.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.