06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Musulmanlaryň baýramy we baýramyň edepleri. Begmuhammet Allanazar.

09 iýun 2019 / 30 Görülen

Musulmanlaryň baýramy we baýramyň edepleri. Begmuhammet Allanazar.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.