06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Şirkiň görnüşleri. Ustad Taha Ahun.

09 iýun 2019 / 30 Görülen

Şirkiň görnüşleri.
Ustad Taha Ahun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.