06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Baýramyň edebi. Begmuhammet Allanazar.

09 awgust 2019 / 19 Görülen

Baýramyň edebi. Begmuhammet Allanazar.

Edep-Ahlak

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.