Arakkeşiñ başyna gelip biljek belalar. Begmuhammet Allanazar.

23 awgust 2019 / 10 Görülen

Arakkeşiñ başyna gelip biljek belalar. Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.