Arakly saçakda oturmak haramdyr. Begmuhammet Allanazar.

24 awgust 2019 / 9 Görülen

Arakly saçakda oturmak haramdyr. Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.