Bir ýurtda haramlyk we zulum ýaýrasa ol ýerde bereket bolmaz. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah)

06 sentýabr 2019 / 10 Görülen

Bir ýurtda haramlyk we zulum ýaýrasa ol ýerde bereket bolmaz. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah)

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.