06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Safar aýy bela-beter aýymy? Gara çarşenbe dogrumy? Begmuhammet Allanazar.

04 oktýabr 2019 / 49 Görülen

Safar aýy bela-beter aýymy? Gara çarşenbe dogrumy?
Begmuhammet Allanazar.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.