Erkekler zenanlaryň başlygy we goragçysydyr. Ustad Artyk Ahun (hafizehullah)

05 oktýabr 2019 / 9 Görülen

Erkekler zenanlaryň başlygy we goragçysydyr. Ustad Artyk Ahun (hafizehullah)

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.