06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Allaha ybadat ediň we Oňa hiç bir zady şärik goşmaň! Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah)

02 noýabr 2019 / 31 Görülen

Allaha ybadat ediň we Oňa hiç bir zady şärik goşmaň!
Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah)

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.