06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Adamzat taryhynda ilkinji gezek şirkiň peýda bolmagyna näme sebäp boldy? 3-nji ders. Begmuhammet Allanazar.

25 noýabr 2019 / 29 Görülen

Adamzat taryhynda ilkinji gezek şirkiň  peýda bolmagyna näme sebäp boldy?
3-nji ders. Begmuhammet Allanazar.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.