Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy? (Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar.

26 mart 2020 / 13 Görülen

Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy? (Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.