Korona degişli soraglar. (Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar.

02 aprel 2020 / 11 Görülen

Korona degişli soraglar. (Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.