Ýedi gat asmanyň üstünde parz edilen ybadat. Begmuhammet Allanazar.

16 aprel 2020 / 14 Görülen

Ýedi gat asmanyň üstünde parz edilen ybadat. Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.