Ýardamsöýerlik, sadaka. Begmuhammet Allanazar.

20 aprel 2020 / 10 Görülen

Ýardamsöýerlik, sadaka.
Begmuhammet Allanazar.
 

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.