27 sentýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 01

Agyz beklemek diňe aç gezmek däldir. Begmuhammet Allanazar.

25 aprel 2020 / 19 Görülen

Agyz beklemek diňe aç gezmek däldir. Begmuhammet Allanazar.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.