Tarawa namazy. Begmuhammet Allanazar.

26 aprel 2020 / 4 Görülen

Tarawa namazy. Begmuhammet Allanazar.

Fykh - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.