27 sentýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 01

Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada. Begmuhammet Allanazar.

08 maý 2020 / 36 Görülen

Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada.
Begmuhammet Allanazar.
 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.