Teniňe surat (nakolka) çekdirmegiň hökümi näme? Begmuhammet Allanazar.

27 maý 2020 / 10 Görülen

Teniňe surat (nakolka)  çekdirmegiň hökümi näme?
Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.