Günälerden toba edeliň (İstigfar). Şeýh Hammad Ahmedi Ahun (Allah oňa rahme etsin).

10 iýun 2020 / 12 Görülen

Günälerden toba edeliň (İstigfar).
Şeýh Hammad Ahmedi Ahun (Allah oňa rahme etsin).

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.