06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Tewhit, şirk we halkyň içinde ýaýran yslama ters zatlar barada, söhbetdeşilik. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah).

16 iýun 2020 / 29 Görülen

Tewhit, şirk we halkyň içinde ýaýran yslama ters zatlar barada, söhbetdeşilik. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah).

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.