06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Zulhijje aýynyñ ilkinji on gününiñ ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar.

19 iýul 2020 / 27 Görülen

Zulhijje aýynyñ ilkinji on gününiñ ähmiýeti.
Begmuhammet Allanazar.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.