25 sentýabr 2022 / 1444 صفر 29

Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary. Begmuhammet Allanazar.

24 iýul 2020 / 27 Görülen

Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary
Begmuhammet Allanazar.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.