Süýthorlyk-Riba (Prosent). Şeýh Nurmuhammed Nuryzat Teke Ahun (Allah oňa rahmet etsin)

19 oktýabr 2020 / 12 Görülen

Süýthorlyk-Riba (Prosent).
Şeýh Nurmuhammed Nuryzat Teke Ahun (Allah oňa rahmet etsin)
 

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.