Yslamyň bäş esasy. Begmuhmammet Allanazar.

13 dekabr 2020 / 12 Görülen

Yslamyň bäş esasy.
Begmuhmammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.