Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy? Begmuhammet Allanazar.

17 fewral 2021 / 10 Görülen

Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy?
Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.