06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat. Begmuhammet Allanazar.

23 aprel 2021 / 34 Görülen

Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat.
Begmuhammet Allanazar.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.