Ölü ýuwmagyň tertibi? Sorag-Jogap. Şeýh Taha (hafizehullah)

02 iýul 2021 / 18 Görülen

Ölü ýuwmagyň tertibi? Sorag-Jogap.
Şeýh Taha (hafizehullah)

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.