Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi? Sorag-Jogap.Şeýh Taha (hafizehullah)

02 iýul 2021 / 22 Görülen

Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?
Sorag-Jogap.Şeýh Taha (hafizehullah)

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.