Talyplar bilen pul ýygnap gurbanlyk kessek bolýarmy? Sorag-Jogap. Begmuhammet Allanazar.

08 iýul 2021 / 16 Görülen

Talyplar bilen pul ýygnap gurbanlyk kessek bolýarmy? Sorag-Jogap. Begmuhammet Allanazar.

Fykh - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.