Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi? Sorag-Jogap. Begmuhammet Allanazar.

08 iýul 2021 / 22 Görülen

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi? Sorag-Jogap.
Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.