Kuran-Kerime seredip pal atýanlar? Begmuhammet Allanazar. (SORAG-JOGAP).

07 noýabr 2021 / 20 Görülen

Kuran-Kerime seredip pal atýanlar?
Begmuhammet Allanazar. (SORAG-JOGAP).

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.