Bidgatçy diýip kime diýilýär. Begmuhammet Allanazar.

07 noýabr 2021 / 26 Görülen

Bidgatçy diýip kime diýilýär.
Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.