06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

namaz 2

22 ýanwar 2014 / 31 Görülen

Sorag: Assalamu aleykum! Erkek oglan namaz okanda kellande bir zat bolmagy we elin tirseginden asgynyn yapyk bolmasa sol namaz kabul bolyarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Namazda tahýa bolmasa we ýeñiñ tirsegi ýapmasa, namaz bozulmaýar.

Salamat boluñ!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.