Jynsy gatnaşygyñ edebi.

Jynsy gatnaşygyñ edebi.

Allah Tagalaga hamdu-sena, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Musulmanlaryñ...

Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

Sahypañ okyjysy: Esselamu aleýkum. Gabyrlardan teberrük etseñ bolýarmy? Çagasy bolmaýan adam...

Şerigat diýmek näme?

Şerigat diýmek näme?

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum....

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 14-nji Fewral nireden gelip çykdy...

Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun. Şeýh...

 • Jynsy gatnaşygyñ edebi.

  Jynsy gatnaşygyñ edebi.

 • Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

  Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

 • Şerigat diýmek näme?

  Şerigat diýmek näme?

 • Söýgüliler güni däl, zyna güni.

  Söýgüliler güni däl, zyna güni.

 • Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

  Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

12/05/2019 - Dürli
ramazan-ayynda-agyz-beklemegin-aehmiyeti-we-ramazan-ayyna-mahsus-amallar Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýdi: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ...
14/08/2018 - Dürli
zilhijje-ayynyn-ilki-on-guenuenin-aehmiyeti Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Allah Tagalaň bize beren nygmatlaryndan biri hem Allah Tagala biz üçin käbir aýlary,...
25/03/2018 - Edep-Ahlak
yasululara-sylag-hormat-etmek Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Ynsanlar bilen gatnaşykda edep-ahlak örän möhüm we täsirli zat bolanlygy üçin, gözel...
15/12/2016 - Dürli
1musulmanlara-taeze-yyl-bellemek-bolyarmy  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem hadysda: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ...

Sahypamyzdaky soňky täzelikler

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.