05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Zenanlaryň işlemegi dogrumy. - Begmuhammet Allanazar

20 sentýabr 2022 / 169 Görülen

Zenanlaryň işlemegi dogrumy. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.