27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Zenanlaryň işlemegi dogrumy. - Begmuhammet Allanazar

20 sentýabr 2022 / 69 Görülen

Zenanlaryň işlemegi dogrumy. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.