23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Bidgatçynyň toslama hekaýasyna jogap - Begmuhammet Allanazar

05 iýun 2024 / 182 Görülen

Bidgatçynyň toslama hekaýasyna jogap - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.