01 dekabr 2023 / 1445 جمادى الأولى 17

Dürli

Ady Görülen
Munafyklygyň alamaty - Begmuhammet Allanazar 206
Gabyr. - Begmuhammet Allanazar 123
Arassaçylyk. - Begmuhammet Allanazar 116
Düýş. - Begmuhammet Allanazar 156
Ramazan Mektebi - Begmuhammet Allanazar 182
Sahurda bereket bardyr. - Begmuhammet Allanazar 161
Ramazan aýynda Umra gitmek. - Begmuhammet Allanazar 156
Dileg eden kişi üç zatdan birini gazanar. - Begmuhammet Allanazar 232
Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. - Begmuhammet Allanazar 317
Mübärek Ramazan aýy. - Begmuhammet Allanazar 262
1. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 328
2. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 253
3. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 226
Aksa metjidi. - Begmuhammet Allanazar 238
Aksa metjidiň fazıleti. - Begmuhammet Allanazar 229
Aýdym-saz. - Begmuhammet Allanazar 306
Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada. - Begmuhammet Allanazar 277
Gabyr zyýaraty. - Begmuhammet Allanazar 280
Gelin-gyzlara nesihat. - Begmuhammet Allanazar 184
Göz degmegi we ondan goranmagyň usuly. - Begmuhammet Allanazar 231
Hijabyň şertleri. - Begmuhammet Allanazar 156
Jewşen we kenzul arş dogalary sahyhmy. - Begmuhammet Allanazar 184
Jilbab. - Begmuhammet Allanazar 146
Korona wirus. - Begmuhammet Allanazar 216
Milletparazlyk. - Begmuhammet Allanazar 151
Namaza degişli yalňyş pikirler. - Begmuhammet Allanazar 154
Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) salawat getirmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 166
Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy. - Begmuhammet Allanazar 162
Safar aýy bela-beter aýymy Gara çarşenbe dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 224
Yslama dogry eýermek. - Begmuhammet Allanazar 153
Yslama görä, musulman zenanlaryň lybasy nähili bolmaly. - Begmuhammet Allanazar 156
Ýardamsöýerlik, sadaka. - Begmuhammet Allanazar 157
Ähli şer işleriñ şebäpkäri alkogolly içgilerdir.- Begmuhammet Allanazar 175
Şaban aýynyň fazileti, ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 187
1.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 200
2.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 184
1.Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 187
2.Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 173
1.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 220
2.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 197
1.Mewlid bidgaty. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 256
1.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 205
2.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 211
3.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 169
Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 250
Allah Tagalaň nygmatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 168
Allahyñ ýoluna geliñ. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 183
Din barada ylymsyz gürlemegiñ howpy. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 165
Takwalyk. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 182
Sunnetullah. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 191
Riba Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 184
Nowruz mejusylardan otparazlardan galan baýramdyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 141
Ramazan baýramy hutbesi. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 147
Mynafyklaryň alamatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 139
Nefis we şehwetler (haý, höwäs) bilen göreşmek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 148
Musulman kişi her işinde Kuran we Sünnete görä hereket etmelidir. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 150
Musybatlara (kynçylyklara) sabyr etmek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 187
Jynazada nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 150
Jynaza, ýas we jynazaň, ýasyň bidgatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 161
Hakyky İman edip, salyh amal edenlere iki dünýäde-de üstünlik bardyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 240
Hijab (Yslama görä musulman zenanyñ lybasy nähili bolmaly). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 223
Din ylymyñ, ylym öwrenmegiñ fazileti we bilim, kespi-kär öwrenmegiñ ähmiýeti. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 155
Jogapkärçilik. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 154
Şükür etmek we dogry şükür nähili bolmaly. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 189
İstigfar (Allah Tagaladan bagyşlanma dilemek). - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 182
Yslam nygmaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 221
Mewlit bidgaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 187
Kapyrlaryñ ýol-ýörelgelerine eýermezlik barada. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 170
Halal we haram gazanç. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 199
Hak ýolda harjamak we israfdan ägä bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 245
Gara çarşenbe bidgaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 179
Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 167
Allahy köp zikir etmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 181
Ahyrýede taýynlanmak, köpräk amal etmek, takwa bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 199
Ylym öwrenmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 201
Juma güni hütbe wagtynda üns bermeli möhüm zatlar. - Begmuhammet Allanazar 191
Juma gününiň, sünnetleri we edepleri. - Begmuhammet Allanazar 209
Juma namazy. - Begmuhammet Allanazar 172
Zenanlaryň işlemegi dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 204
Gyz çagalara gowy seretmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 205
Ölüm. - Begmuhammet Allanazar 204
Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. Ustad Taha Ahun (hafizehullah). 207
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.