23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Fykh

Ady Görülen
Gurbanlyk. - Begmuhammet Allanazar 93
Hijap diňe kelläňi örtmek däldir - Begmuhammet Allanazar 140
Fykh ylmyny dört mezhepden öwrenmeli..mp3 155
Şewwel aýynda 6-gün agyz beklemek. - Begmuhammet Allanazar 266
Ýolagçylykda agyz beklemek. - Begmuhammet Allanazar 243
Ramazanda hassalaryň ýagdaýy. - Begmuhammet Allanazar 244
Ramazan aýy 2023. - Begmuhammet Allanazar 485
1.Gurbanlyk barada her bir musulmanyň bilmeli zatlary. - Begmuhammet Allanazar 288
2.Gurbanlyk barada her bir musulmanyň bilmeli zatlary.- Begmuhammet Allanazar 320
Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti. - Begmuhammet Allanazar 258
1.Muharrem aýy we Aşura. - Begmuhammet Allanazar 273
2.Muharrem aýy we Aşura güni. - Begmuhammet Allanazar 267
Gadyr gije haçan bolýar we gadyr gejesini nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar 319
Gurbanlyk barada, möhüm ýatlatma. - Begmuhammet Allanazar 266
Juma gününiň,sünnetleri we edepleri. - Begmuhammet Allanazar 273
Orazany bozýan we bozmaýan zatlar. - Begmuhammet Allanazar 341
Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat. - Begmuhammet Allanazar 257
Zulhijje aýynyñ ilkinji on gününiñ ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 248
Şewwel aýynda alty gün agyz beklemek. - Begmuhammet Allanazar 253
Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 270
Ramazan aýy barada her bir musulmanyñ bilmeli zatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 265
Orazaň peýdalary we oraza degişli hökümler. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 286
Oraza degişli hökümler. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 269
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.