27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Mynafyklaryň alamatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 207 Görülen

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.