12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Türkmen sözünüň manysy - Begmuhammet Allanazar

17 fewral 2024 / 176 Görülen

Türkmen sözünüň manysy - Begmuhammet Allanazar

Taryh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.