23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Kyýamat güni pygamberimize ýakyn boljak kişiler. - Begmuhammet Allanazar

09 maý 2024 / 187 Görülen

Kyýamat güni pygamberimize ýakyn boljak kişiler. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.