06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Kuran we Tefsir

Ady Görülen
Kuran-Kerim (Türkçe) 20
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.