26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Meniñ öýümde öñden galan 2- jiltli Kuran bar. Onuñ nädogry terjime edilendigini eşidip, indi näme edip öýden aýyrjagymy bilemok! Sizden haýyş nädip ony öýden aýyrmaly?

01 iýun 2014 / 219 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimize salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmatullahi we berekatuh.

Eziz dogan meniñ öýümde öñden galan 2- jiltli Kuran bar. Onuñ nädogry terjime edilendigini eşidip, indi näme edip öýden aýyrjagymy bilemok! Sizden haýyş nädip ony öýden aýyrmaly? Sag boluñ!   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Eger hakykatdan hem ýalňyşdygy anyk bolsa, ony ýok etmek üçin ýakyp bilersiňiz ýa-da aýak basylmaýan, itiň-pişigiň barmaýan ýerinde gömüp bilersiňiz.

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.