01 dekabr 2023 / 1445 جمادى الأولى 17

Şeýtanyň waswasasyndan nädip goranmaly. - Begmuhammet Allanazar

20 sentýabr 2022 / 243 Görülen

Şeýtanyň waswasasyndan nädip goranmaly. - Begmuhammet Allanazar

Hadys we Şerh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.