31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Şeýtanyň waswasasyndan nädip goranmaly. - Begmuhammet Allanazar

20 sentýabr 2022 / 140 Görülen

Şeýtanyň waswasasyndan nädip goranmaly. - Begmuhammet Allanazar

Hadys we Şerh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.