28 noýabr 2022 / 1444 جمادى الأولى 04

Bäş zat gelmezden öň bäş zadyň gadryny bil. - Begmuhammet Allanazar

24 sentýabr 2022 / 56 Görülen

Bäş zat gelmezden öň bäş zadyň gadryny bil. - Begmuhammet Allanazar

Hadys we Şerh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.