26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Bäş zat gelmezden öň bäş zadyň gadryny bil. - Begmuhammet Allanazar

24 sentýabr 2022 / 249 Görülen

Bäş zat gelmezden öň bäş zadyň gadryny bil. - Begmuhammet Allanazar

Hadys we Şerh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.