17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Hak ýolda harjamak we israfdan ägä bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

23 oktýabr 2022 / 359 Görülen

Hak ýolda harjamak we israfdan ägä bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.