17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Ýehudylar bilen musulmanlaryň söweşi - Begmuhammet Allanazar

02 dekabr 2023 / 99 Görülen

Ýehudylar bilen musulmanlaryň söweşi - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.